Modificări ale Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale

Legea energiei și gazelor naturale nr. 123/2012 a fost recent modificată și completată prin Legea nr. 167/2018, aplicabilă din data de 19.07.2018.

Un impact major al acestei modificări legislative se regăsește în contractele încheiate de furnizori cu clienții finali de energie și gaze naturale prin interdicția furnizorilor de a denunța unilateral contractele de furnizare.

Art. 58 (11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali.

Art. 143 r) – Furnizorul de gaze naturale are în principal următoarele obligații: r) să nu denunţe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienţii finali.

Aceste completari au fost introduse în forma finala a proiectului de lege de către Comisia de Industrii şi Servicii cu justificarea că ar fi o obligatie necesara pentru protecția drepturilor clienților consumatori finali, în condițiile în care ”în practica ANRE au existat cazuri sesizate la ANRE când furnizorii au notificat clienții privind creșterea prețului din contract (chiar daca a fost negociat un preț fix pentru o perioadă determinată, ex. instituțiile publice care și-au achiziționat energie utilizând procedura de licitație publică, cu preț fix) și ulterior în situația neacceptării acestuia de către client, furnizorul a denunțat unilateral contractul cu respectivii clienți.

”Mai mult, după denunțare clienții s-au aflat în situația de a nu avea asigurată energia din nici o sursă, până la încheierea unui alt contract și au solicitat furnizor de ultimă instanță, care a fost chiar vechiul furnizor.

  1. Din punct de vedere contractual, contractele care au fost încheiate anterior datei de 19.07.2018 rămân guvernate de legea in vigoare la momentul semnării lor, legea noua neavând efect retroactiv. Pentru contractele care se vor încheia cu clienți finali de la data de 20.07.2018, se va introduce prevederea legata de denunțare unilaterală doar de catre Client. Ca alternativa însă, considerăm posibilă introducerea unei clauze de încetare a contractului corelată cu apariția unei situații de impreviziune, întrucât în atare situație, nu este vorba despre denunțare unilaterală din partea furnizorului, care ar fi interzisa de lege, ci de o încetare de drept a contractului, în condițiile stabilite de părți.
  2. La nivel ”macro”, ca si variante de modificare a acestor prevederi legislative, posibilitățile sunt relativ limitate, având în vedere aplicarea lor prin lege. Opțiunile posibile sunt invocarea unei excepții de neconstituționalitate conform art. 11 din Legea nr. 47/1992 de funcționare a CCR, pe cale directă sau sesizarea Avocatului Poporului de către persoane fizice sau asociații de consumatori sau, în subsidiar, de efectuare de demersuri/presiuni pe parte de lobby sau acțiuni în colaborare cu ANRE pentru inițierea unor noi modificări legislative. Această inițiativă poate fi justificată de încalcarea dreptului la proprietate garantat de art. 44 Constitutie – prin prevederile legislative vizate, se creează un dezechilibru contractual al părților care din punct de vedere legislativ ar trebui sa se găseasca pe poziții de egalitate, precum și de securitatea juridica a raporturilor părților contractante.

Principalele modificări aduse de această lege vizează așadar, mai detaliat, următoarele aspecte:

  • Obligațiile furnizorului de energie electrică – includerea obligaţiei să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu
  • Restrângerea dreptului furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de a denunța unilateral contractele de furnizare încheiate cu clienții finali
  • Modificarea prevederilor legale privind sistemele de măsurare inteligentă
  • Completarea prevederilor legale privind condițiile de obținere a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale
  • Modificarea prevederilor legale privind funcționarea pieței concurențiale a gazelor naturale
  • Stabilirea și sancționarea ca și contravenție a nerealizării măsurilor la termenele dispuse de ANRE şi/sau refuzul nejustificat de a da curs convocării adresate de ANRE
  • Modificarea modului de determinare și aplicare a sancțiunilor contravenționale săvârşite în mod repetat de persoanele juridice – in acest caz, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea anterioară de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale în decursul a 12 luni consecutive.
Autor: Ioana Maria Hintea