Formularul tipizat aparent emis de un organism oficial european semnat de societăți se poate califica drept fraudă

European Business Number (Deutsche Adressdienst GmbH) este o societate din Germania care a notificat mai multe societăți din Europa, inclusiv România, începând cu cca. anul 2009, solicitând acordul și implicit o semnătură pe un așa-zis formular tipizat emis de un organism public la nivelul UE pe motivul înscrierii într-o bază de date la nivel comunitar al persoanelor juridice. Formularul conține o poză cu steagul UE, iar denumirea – European Business Number – de asemenea induce în eroare cu privire la calitatea reală. Mai multe societăți au procedat la semnarea documentului ce avea aparența unui act oficial, de statistică, nicidecum un contract cu obligații sinalagmatice. În realitate, formularul obligă semnatarul la acceptarea includerii într-o bază de date a societății în schimbul plății a sumei de 677 EUR pe an, timp de doi ani. Aceste specificații privind obligația de plată se aflau într-un footer al documentului, scris mic și neintuitiv de a fi verificat.

După împlinirea scadenței așa zisei obligații de plată, societatea EBN a transmis notificări societăților induse în eroare, cu rea-credință, solicitând plata, în sens contrar adăugând penalități – această practică începând cca. în anul 2011, fiind prezentă și la acest moment, în anul 2017 încă fiind comunicate somații de plată de către această societate.

Dintr-o verificare preliminară putem observa că în fapt este vorba despre o fraudă la nivel european și național, în România. În anul 2011 Tribunalul Regional din Hamburg chiar s-a pronunțat într-un litigiu în sensul că ”acțiunile Deutsche Adressdienst GmbH se califică drept fraudă, iar contractul este anulabil din acest motiv. Institutii europene au confirmat mai multor cetățeni care au transmis petiții că este vorba despre ”un scam”.

În practica societății noastre de avocați, la adresa de răspuns a clientului nostru privind refuzul de plată pe motiv de consimțământ viciat/eroare asupra obiectului actului semnat/fraudă la nivel european, precum și lipsa vreunei contraprestații, EBN merge mai departe și a răspuns în sensul că ”The order form was clear in its format and wording.” ”Your company has placed the order with a legally binding signature. We have executed your order.” ”We firmly dismiss your accusations as completely unfounded.” În continuare, la câteva luni distanță EBN a transmis o nouă somație de plată aplicând de această dată antetul ”Legal Department”, prin care își arată ”bunăvoința” de a fi de acord cu încetarea contractului dacă se plătesc sumele restante pe cei doi ani: In order to avoid any further steps being taken, we are offering an agreement for the termination of the contract in exchange for the settlement of this transaction.

Nu am identificat litigii de recuperare a creanței sau litigii de recunoastere a vreunei hotărâri străine în care reclamant să fie EBN/ DAD – Deutscher Adressdienst GmbH, pe portalul instanțelor din România, nici în anul 2017-2018, nici anterior, deși din alertările publice din mediul online, pe forumuri, site-uri, precum și din plângerile înregistrate la Poliție, reiese că mai multe societăți din țară au semnat și trimis formularul.

Din punct de vedere juridic, formularul completat și semnat produce efecte juridice ca act civil în abstract, putând fi anulat numai prin instanță (germană), prin intentarea unui litigiu pe anularea contractului (și implicit a facturilor).

Riscul ca societatea cu pricina să facă efectiv vreun demers juridic pe recuperarea sumei este foarte scăzut, în opinia noastră, analizând tot istoricul lor si amploarea geografică, confirmarea Parlamentului European că e fraudă, percepția publică notorie că este înșelătorie. Societatea respectiva functionează tocmai pe principiul amenințărilor extrajuridiciare ca să obțină sume de bani. Șansa de câștig în instanță este foarte redusă, așa că nu își asumă riscul atragerii atenției asupra lor și preferă să stăruie în a amenința cu somații pentru eventualitatea în care unii plătesc.

Este adevărat, așa cum am spus, la o prima vedere acel contract este valabil, fiind semnat de ambele părți, conține un preț, deci produce efecte juridice în abstract. Însă aceasta este o simplă prezumție, care poate fi răsturnată, iar o instanță sesizată va trebui să analizeze toată situatia de fapt. Având în vedere practica EBN larg răspândită de a induce în eroare, confirmarea Parlamentului European că practica societatea EBN DAD este o înșelătorie, lipsa prestării efective a vreunui serviciu, intenția de a crea confuzie între aceasta și o instituție europeană de publicitate, precum și multitudinea cazurilor publice, în opinia noastră instanța ar aprecia că este vorba despre eroare, dol, și ar declara nul contractul.

Autor: Laura Breabăn